TSMT

Tervezett Szenzomotoros Tréning

„A XXI. században az oktatásban, illetve később a munkaerőpiacon az állja meg a helyét, aki könnyen és gyorsan tanul, s jól tud alkalmazkodni. Statisztikák szerint az iskolai tanulási-beilleszkedési problémák a magyar gyermekek 20-40 %-át érintik.”

(Lakatos Katalin)


Mi is az a TSMT?

Ezt a mozgásfejlesztő programot Lakatos Katalin dolgozta ki. A TSMT-módszer alkalmazásával az idegrendszer organikus éretlensége hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, ezután jobban lehet ráépíteni speciális felzárkóztató terápiákat (kialakul a szabálytudat, szabálykövetés, feladattudat, feladattartás, megfelelő izomzat, állóképesség) a gyermek magasabb szinten, jobb figyelmi-megértési, utánzási, emlékezeti képességgel hamarabb fog fejlődni a többi terápia hatására, mint az alapozó TSMT - szenzomotoros fejlesztés nélkül.


TSMT - I. (egyéni terápia)

A vizsgálati eredményeket alapul véve, tervezett, egyénre szabott feladatokat kap a család, amiket home-training (otthon végzendő gyakorlatok) formájában a terapeuta betanít a szülőknek, akik 2–3 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot.

Egyéni terápiára van szüksége annak a gyermeknek, aki 50%-nál alacsonyabb eredményt ér el az Állapot-, és mozgásvizsgálaton, 1–1,5 évnél nagyobb elmaradást mutat a nagy vizsgálati területeken, vagy az irányíthatóság és az együttműködés teljes hiánya figyelhető meg nála. A tréningeket 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani.

Egy súlyosabban / kiterjedtebben sérült gyermek 3–6 egyéni TSMT - tréning után jut olyan fejlettségi szintre, hogy képes legyen a csoportos TSMT - fejlesztésben részt venni. A terápia elméleti alapja azonos a szenzoros integrációs terápiáéval, de hatásmechanizmusa alaposabban kidolgozott, hatékonyabb eredmény érhető el az edzéselmélet alkalmazásával.

 

TSMT – II. (csoportos terápia)

A foglalkozások 4-8 fős csoportokban történnek.

Tervezett csoportos feladatainkat a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan dolgozzuk be azoknak a gyermekeknek a tréningjeibe, akiknél az Állapot és mozgásvizsgálat eredménye 50–75% között alakult, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál.

A TSMT-II tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik.

„A szenzomotoros és a pszichés-szociális-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van, az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. Az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő, a jó tanulási képességgel összefüggő készségek, illetve képességek. A nagymozgások újbóli aktív átélése, a szimmetrikus és aszimmetrikus kar, - és lábmunka változatos feltételek mellett való alkalmazása, a sokféle, nagyobb, majd fokozatosan finomabb mozgást fejlesztő eszközökön való praktikus feladatmegoldás kipróbálása segít az alacsonyabb idegrendszeri működések újra-struktúrálásában és egy egészlegesen jól működő idegrendszeri aktivitás kialakulásában. Az akaratlagosan szabályozott nagymozgásoknak gátló hatásuk van a kéregalatti aktivitásokra (primitív reflexprofil fellépését is gátolják). A nagymozgásoknak az izomtónus normalizálására, praktikus beállítására is hatásuk van, s ezzel egyidőben a poszturát – gravitációra adott válasz és az egyensúlyt szabályozó régiók összehangolt működése is érik, - ami további magasabb szinten szervezett szabályozási működések kialakulásának előfeltétele.”

(Lakatos Katalin)

 

Szolgáltatás típusa
Időpont / hét

LongiKid felmérés (3 hónapos-11 éves korig) 

16.500 Ft/ felmérés 

LongiKid írásos értékelés 5000 ft

Csoportos foglalkozások

24.000 Ft / havi 8 alkalom

Csoportos foglalkozások

15.000 Ft / havi 4 alkalom

 AMV (Állapot és mozgás vizsgálat)

14000 Ft 

Egyéni torna írása LongiKid-hez (első alkalom) 9.000 Ft
Kontroll (LongiKid) 8.000 Ft/alkalom

Egyéni torna átírása (LongiKid)

9.000 Ft/alkalom