Anyanyelvi képességek

 

Anyanyelv:

Az anyanyelvi képességek megfelelő szintje alapfeltétele az olvasás és írás tanulásának, ezért nagyon fontos a beszédészlelés, a beszédértés, a kifejező-képesség és a kommunikációs készség fejlesztése. A megfelelő nyelvi és kommunikációs képességek mind e mellett meghatározó módon befolyásolják a gyermek későbbi tanulmányaiban való sikerességét, elégedettségét és önbecsülését, akár egész további életére kihatva. Éppen ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre a területre is.
Iskolába lépésre minden gyereknek tökéletesen ismernie kell az anyanyelvét. Magas szinten kifejlődött idegi kapcsolatok és finommotoros képességek jelentik a biztos alapot (a beszédmozgás is finommozgás), ez a záloga a helyes artikulációnak és a beszédérzéknek. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az egyes területeket nem lehet és nem is szabad egymástól elkülönítve vizsgálni, hiszen minden mindennel összefügg: ha pl. a gyermeknek szüksége van logopédiai fejlesztésre, sokat segít, ha szenzomotoros tornával is támogatjuk a fejlődését.

Mesék, versek, jól ritmizálható mondókák, gyerekdalok folyamatosan szereplői az eszköztárunknak. Rengeteget beszélgetünk, sztorikat találunk ki képek segítségével, gyakoroljuk a történetmesélés kereteit, szóláncos és kakukktojásos játékokat játszunk - ezek mind  rendkívül élvezetes eszközei a kicsik számára az anyanyelvi képességek fejlesztésének. Iskolába lépésre elvárás, hogy a gyerek egy adott képről vagy témáról önállóan tudjon mondani néhány összefüggő mondatot. A hiányos fogalmi rendszer nehezíti az értő olvasás kialakulását. Fontosnak tartjuk, hogy árnyaltan, összefüggően és nyelvtanilag helyesen tudják megfogalmazni gondolataikat, érzéseiket.
A sok mesehallgatás gazdag szókincset, magas szintű kifejezőkészséget eredményez, de rengeteg otthoni játékkal is segíthetitek a kicsik fejlődését.

Ajánlunk néhány ötletet:

- Viszek a lakatlan szigetre… - felsorolunk 3 dolgot, amelyek valamilyen logika szerint összefüggenek (B-hanggal kezdődnek, vagy ruhadarabok stb.). A gyereknek folytatnia kell a sort. Ha rosszat mond, azt válaszoljuk: “Nem, azt nem vihetem magammal.”
- Szavakat hangokra bontva mondunk, össze kell raknia a szót (analízis-szintézis), és elmondani a jelentését.
- Azonos hanggal kezdődő tárgyakat gyűjtünk egy kupacba.
- “Rosszalkodós játék”: Mondunk egy mondatot, a gyerek az ellenkezőjét mondja. Akár rövid történeteket is át lehet fordítani, nagyon élvezik a kicsik.
- Halandzsázd utánam! - értelmetlen hangsorok hangoztatása
- Mondjuk egy levegővel! - pl. a hét napjai, a hónapok, vagy rövidebb mondókák
- Éneklés halkan vagy hangosan, jelre váltakoztatva
- Versmondás magas vagy mély hangon, lassan vagy gyorsan, jelre váltakoztatva
- Ismert mondóka, vers, dal hangoztatása csak magánhangzókkal
- Meseszövés (remek móka!)
- Füllentő: Olyan állításokat kell mondani, amik értelmetlenek (pl. a medve kókuszdió) - fejleszti a fantáziát is, és nagyon élvezik a gyerekek.
- Activity
- Tabu (egyszerű fogalmakkal - a szinonima-keresés nagyon nehéz még az ovisoknak)

Kellemes együttjátszást kívánunk!