TSMT

Tervezett Szenzomotoros Tréning

„A XXI. században az oktatásban, illetve később a munkaerőpiacon az állja meg a helyét, aki könnyen és gyorsan tanul, s jól tud alkalmazkodni. Statisztikák szerint az iskolai tanulási-beilleszkedési problémák a magyar gyermekek 20-40 %-át érintik.”

(Lakatos Katalin)


Mi is az a TSMT?

Ezt a mozgásfejlesztő programot Lakatos Katalin dolgozta ki. A TSMT-módszer alkalmazásával az idegrendszer organikus éretlensége hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, ezután jobban lehet ráépíteni speciális felzárkóztató terápiákat (kialakul a szabálytudat, szabálykövetés, feladattudat, feladattartás, megfelelő izomzat, állóképesség) a gyermek magasabb szinten, jobb figyelmi-megértési, utánzási, emlékezeti képességgel hamarabb fog fejlődni a többi terápia hatására, mint az alapozó TSMT - szenzomotoros fejlesztés nélkül.


TSMT - I. (egyéni terápia)

A vizsgálati eredményeket alapul véve, tervezett, egyénre szabott feladatokat kap a család, amiket home-training (otthon végzendő gyakorlatok) formájában a terapeuta betanít a szülőknek, akik 2–3 hetente kontrollvizsgálat keretében bemutatják az aktuális állapotot.

Egyéni terápiára van szüksége annak a gyermeknek, aki 50%-nál alacsonyabb eredményt ér el az Állapot-, és mozgásvizsgálaton, 1–1,5 évnél nagyobb elmaradást mutat a nagy vizsgálati területeken, vagy az irányíthatóság és az együttműködés teljes hiánya figyelhető meg nála. A tréningeket 8–12 hétig kell a gyermek állapotának megfelelő mennyiségben végrehajtani.

Egy súlyosabban / kiterjedtebben sérült gyermek 3–6 egyéni TSMT - tréning után jut olyan fejlettségi szintre, hogy képes legyen a csoportos TSMT - fejlesztésben részt venni. A terápia elméleti alapja azonos a szenzoros integrációs terápiáéval, de hatásmechanizmusa alaposabban kidolgozott, hatékonyabb eredmény érhető el az edzéselmélet alkalmazásával.

 

TSMT – II. (csoportos terápia)

A foglalkozások 4-8 fős csoportokban történnek.

Tervezett csoportos feladatainkat a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan dolgozzuk be azoknak a gyermekeknek a tréningjeibe, akiknél az Állapot és mozgásvizsgálat eredménye 50–75% között alakult, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál.

A TSMT-II tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik.

„A szenzomotoros és a pszichés-szociális-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van, az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. Az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő, a jó tanulási képességgel összefüggő készségek, illetve képességek. A nagymozgások újbóli aktív átélése, a szimmetrikus és aszimmetrikus kar, - és lábmunka változatos feltételek mellett való alkalmazása, a sokféle, nagyobb, majd fokozatosan finomabb mozgást fejlesztő eszközökön való praktikus feladatmegoldás kipróbálása segít az alacsonyabb idegrendszeri működések újra-struktúrálásában és egy egészlegesen jól működő idegrendszeri aktivitás kialakulásában. Az akaratlagosan szabályozott nagymozgásoknak gátló hatásuk van a kéregalatti aktivitásokra (primitív reflexprofil fellépését is gátolják). A nagymozgásoknak az izomtónus normalizálására, praktikus beállítására is hatásuk van, s ezzel egyidőben a poszturát – gravitációra adott válasz és az egyensúlyt szabályozó régiók összehangolt működése is érik, - ami további magasabb szinten szervezett szabályozási működések kialakulásának előfeltétele.”

(Lakatos Katalin)

 

Szolgáltatás típusa
Időpont / hét

LongiKid vizsgálat 3 hónapos és 3 éves kor között 

  (+ a szülő kérésére részletes vizsgálati eredmény - opcionális)         

18.500 Ft 

(+ 10.000 Ft)

 Longikid vizsgálat 3-5 éves kor között

(+ a szülő kérésére részletes vizsgálati eredmény - opcionális)

19.500 Ft 

(+ 10.000 Ft)

Longikid vizsgálat 5-7 éves kor között

(+ a szülő kérésére  részletes vizsgálati eredmény - opcionális)

 

Longikid vizsgálat 7-11 éves kor között

(+ a szülő kérésére részletes vizsgálati eredmény - opcionális)

 

   22.000 Ft   

(+ 10.000 Ft)

 

23.500 Ft

(+10.000 FT)

 

Csoportos foglalkozások

32.000 Ft / havi 8 alkalom

 Csoportos foglalkozások 

19.500 Ft / havi 4 alkalom
Egyéni torna írása és betanítása (első alkalommal) 10.000 Ft
Kontroll  9.500 Ft/alkalom

Egyéni tréning átírása és betanítása 

17.000 Ft/alkalom

 LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Az óra, illetve a mérés/betanítás lemondására a foglalkozás időpontja előtt 24 órával van lehetőség. Amennyiben 24 órán belül történik a lemondás, vagy nem jelez a szülő, akkor az elmaradt óra díját is ki kell fizetni. Ez alól kivétel a betegség miatt történő lemondás, ez esetben orvosi igazolásra van szükség. A lemondásokat írásban, SMS-ben vagy e-mailben kérjük jelezni.