Testi érettség, motoros képességek

 

Testi érettség, motoros képességek:

A testi fejlettség nagy eltéréseket mutat iskolába lépéskor. Amit mindenképpen figyelembe kell venni, hogy bírja-e majd a kicsi a megnövekedett terhelést. Nem pusztán fizikai alkalmasságról van szó: a kisebb súlyú gyerekek gyakran fáradékonyabbak, teljesítményük hullámzó. Átlagosan 20-22 kg körüli súlyú és 120-130 cm magas az iskolába lépő gyermek, fogváltása megkezdődött (ez is az iskolaérettség egyik jele).
Az egyensúlyérzék bizonytalansága eredője lehet a tanulási nehézségeknek, figyelem-koncentrációs problémáknak, akár magatartási zavaroknak is.
Az ún. nagymozgások (kúszás, mászás, járások, ugrások, szökdelések stb.) hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utal, ilyen esetekben szükség van célzott mozgásfejlesztésre, hiszen ez olvasás-írás tanulásánál nagy problémát okozhat.
A keresztcsatornák jó működése biztosítja, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. Ha ez nem történik meg, akkor írás során a gyerek lába, nyelve, az egész kis teste követi a kéz mozgását. Ez sok energiát emészt fel, így a kicsi hamar elfárad.
Kulcskérdés a finommotorika megfelelő fejlettsége. A csukló és az ujjak mozgásának függetlenednie kell a válltól, ez az íráshoz elengedhetetlen. A helytelen ceruzafogás kudarcélményt okoz, hiszen nehézkes lesz az eszközhasználat, és hamar elfárad a kicsi keze. Fontos a megfelelő vonaltartás, az alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság kialakulása. Elvárás az olló helyes használata, a pontos hajtogatás, vágás, különböző alakzatok másolásának képessége. A finommotorika tág fogalomkör, nem azonos a grafomotorikai képességgel (hiszen pl. a beszédmozgás is finommozgás).
Mit jelent a testséma ismerete? A gyermeknek el kell igazodnia saját testén, testrészein, tudnia kell ujjai nevét és helyét. A biztos tájékozódás nagyon fontos , hiszen a világot saját magához méri. Ha ez bizonytalan, minden bizonytalanná válhat.
Kialakul a lateralitás, ami nem pusztán a dominanciát és jobb-bal irányok megkülönböztetését jelenti, hanem ezen ismeretek belsővé válását is, ami a térbeli tájékozódás alapköve. Iskolarendszerünk megköveteli, hogy az első osztályba lépő gyermek legyen tisztában a térirányokkal, képes legyen azokat leképezni és reprodukálni - mind térben, mind síkban biztosan eligazodjon. Ez rengeteg gyereknek okoz nehézséget, hiszen egyénenként eltérő, mikorra alakul ki kellő biztonsággal ez a képesség. Rendszeresen végzett szenzomotoros torna nagyban segíti az idegrendszer fejlődését ezen a területen is.
Amennyiben ellenoldali kéz-láb dominanciát tapasztalunk, előfordulhatnak számolási nehézségek. Ellenoldali szemdominancia esetén gyakori a visszafelé olvasás, betűcsere, szótagcsere stb. A szemmozgás koordináltsága is rendkívül fontos, hiszen ha nehezen fixál a két szem, az megnehezíti az írás-olvasás tanulását.

Kedves szülők! Ezeket a sorokat nem elrettentésül írjuk, éppen ellenkezőleg! Segíteni próbálunk, mert azt tapasztaljuk, hogy tanulási problémák esetén sokszor nem derül ki az ok, így a gyermek nem kapja meg időben a megfelelő fejlesztést, ami később rengeteg kudarchoz vezethet.

Mi mindent játszhattok az óvodás kicsikkel, fejlesztve az itt vázolt területeket?

A legfontosabb: Sokat menjetek kirándulni, legyen lehetősége a kicsinek futni, mászni, ugrani, egyensúlyozni, megtapasztalni a saját határait - a szabad mozgás öröme a legnagyobb kincs!

Játékötletek:

Szoborjáték
Ugrókötelezés
Mozgássor utánzása (ő is hadd mutasson, amit a szülőnek kell utánoznia!)
Állatok mozgásának utánzása, activity
Melyik testrészedet érintettem meg? (csukott szemmel kell figyelnie)
Tapsolós játékok mondókákkal
Labirintus játékok
Gyurmázás
Formák rajzolása egyszerre mindkét mutatóujjal, lisztbe vagy homokba
Tükörírás (két kézzel, egyszerre)Pontösszekötős játékok
Bábozás ujjbábokkal
Marokkó
Gyöngyfűzés, magok válogatása
Építő- és szerelő játékok
Cipőkötés gyakorlása
Rajzolás lábbal
Ceruzagyűjtés lábbal
Hangutánzó játékok
Fütyülés, cuppantás, csettintés a nyelvvel
Gyertyaláng táncoltatása

Kellemes együttjátszást kívánunk!